Obnovení činnosti s dětmi Táborníků Chrudim

.

Od pondělí 25. 5. 2020 obnovujeme činnost oddílů. V souvislosti s uvolňováním opatření v době koronavirové epidemie obnoví naše oddíly v nejbližších dnech svoji činnost s dětmi. Zatím bude tato činnost omezená některými pravidly, jejichž dodržování minimalizuje riziko pro účastníky i náčelníky.

Tato pravidla jsou následující:
1. Naše činnost bude mít podobu pravidelných schůzek a zatím občasných jednodenních výprav (bez společného stravování). Vícedenní výpravy zatím nejsou možné.
2. Množství účastníků na každé akci nepřekročí 15 dětí plus náčelníci. Nejpozději hodinu před schůzkou informujte náčelníka oddílu, že Vaše dítě přijde. Vzhledem k omezenému počtu účastníků, může být dítě odmítnuto.
3. Na začátku akce si děti vydezinfikují ruce (dezinfekci zajistí náčelník).
4. Pokud to náčelník dovolí, budou si smět děti sejmout roušku.
5. Budeme realizovat bezkontaktní aktivity zejména venku (vycházky do přírody a hry, u nichž nedochází k těsnému kontaktu účastníků…)
6. Před první schůzkou mailem nebo na začátku první schůzky odevzdají rodiče nebo dítě podepsané prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha). 

Děkujeme za Vaši důvěru. Rozumíme tomu, že děti potřebují po týdnech izolace sociální kontakt s kamarády a společné prožitky. Proto obnovujeme činnost již v této době, i když v poněkud omezené podobě. Zároveň plně chápeme, že se někteří třeba rozhodnete Vaše dítě prozatím do činnosti nezapojit.  

Za vedení střediska
Pavel Sedlák

Attachments:
Download this file (Prohlášení.pdf)Prohlášení člena